เครื่องเพาะถั่วงอก ขนาดครอบครัว โดย รศ.มนตรี ค้ำชู

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gRr-yR2TBJQ&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA&index=2[/youtube]

เครื่องเพาะถั่วงอก ขนาดครอบครัว  ปลอดภัยจากสารเคมี ประหยัด สะดวก ใช้หลักการกาลักน้ำในการควบคุมเวลา ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.มนตรี ค้ำชู ภาพวิชาวิศวกรรมชลประทาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-5449-5552