หญ้าแพงโกล่า…คุณค่าที่โคและกระบือคู่ควร

แพงโกล่าhay-logistic

หญ้าแพงโกล่า เป็นหญ้าที่มีอายุยืนหลายปี ลักษณะต้นกึ่งตั้งกึ่งเลื้อย ขนาดลำต้นเล็ก ไม่มีขน ใบมีลักษณะเล็กเรียวและยาว จำนวนใบดกอ่อนนุ่ม เหมาะสำหรับการนำไปทำหญ้าแห้ง ทนต่อสภาวะน้ำท่วมขัง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะสำหรับการนำไปปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน นอกจากนี้หญ้าแพงโพล่ายังมีสารอาหารประเภทโปรตีนสูงกว่าหญ้าชนิดอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโค กระบือ ในรูปของหญ้าสด หญ้าแห้ง หรือหญ้าหมัก

นายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาและนำเสนอการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่าในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องไว้ดังนี้ การปลูกหญ้าแพงโกล่าหรือการสร้างนาหญ้า สามารถปลูกได้ทั้งที่ลุ่มและที่ดอน เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกในที่ลุ่มเช่นเดียวกับการทำนาข้าว โดยจะปลูกโดยการใช้ท่อนพันธุ์อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากปลูกแล้ว 8-10 วัน หญ้าจะเริ่มงอกและจะเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรกได้ที่อายุ 60 วัน และตัดครั้งต่อไปทุก ๆ 40 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดิน 5-10 เซนติเมตร

ประโยชน์ของหญ้าแพงโกล่าคือนำไปเป็นอาหารให้กับโค กระบือ ในรูปของหญ้าสด
หญ้าแห้ง และหญ้าหมัก หรือจะปล่อยให้โค กระบือเข้าไปแทะเล่มหญ้าในทุ่งโดยตรงก็ได้
สามารถปลูกได้ทั้งในหน้าแล้งและหน้าฝน ในการลงทุนปลูกหญ้าชนิดนี้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก เพราะปลูกหญ้าแค่ครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานหลายปี ทั้งยังเป็นหญ้าที่มีความต้องการสูงในตลาดเสบียงอาหารสัตว์ มีแหล่งตลาดรับซื้อที่แน่นอน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 034-351033

เรียบเรียงโดย กาญจนา อนุพันธ์