ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

(1)ประกาศรับสมัคร(ครั้งที่2)ขึ้นเว็บ

Leave a Reply

Your email address will not be published.