รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รางวัล

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รางวัล คือ 
1. นายสกล ฉายศรี ได้รางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 ประเภทมันสำปะหลัง ในงานวันนักประดิษฐ์ 2557 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2557 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จากผลงาน “มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72”

2. อาจารย์ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ บทความ “ชนะเลิศ” ในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (OR-NET) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากบทความเรื่อง แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อย

3. ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2557 โดยได้รับเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล “เรือใบซูปเปอร์มด” จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

4. อาจารย์ ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2557 โดยได้รับเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล “เรือใบซูปเปอร์มด” จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

21-10-2557-1500-01 21-10-2557-1500-02
21-10-2557-1500-03 21-10-2557-1500-04