วันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบ 36 ปี

 02-10-2557-1500-07

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนา มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของไทย ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

02-10-2557-1500-08 02-10-2557-1500-03
02-10-2557-1500-29 02-10-2557-1500-41
02-10-2557-1500-36 02-10-2557-1500-26
02-10-2557-1500-47 02-10-2557-1500-52

02-10-2557-1500-25