สวพ.มก.ร่วมงาน IFRPD Innovative Food Festival

09-09-2257-2000-03

          รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมงาน IFRPD Innovative Food Festival โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมเฉลิมฉลองบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมด้านอาหาร รวมถึงงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมและสังคม ในวันที่ 9 – 11 กันยายน 2557 ณ อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

09-09-2257-2000-01

09-09-2257-2000-0209-09-2257-2000-04

CSC_0101