สวพ.มก. ร่วมรำลึก “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร”

          เมื่อวันที่ 1 -2 กันยายน 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก.และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญและวางพวงมาลาหน้ารูปปั้น นายสืบ นาคะเสถียร   เพื่อรำลึกคุณงามความดี ผู้เป็นต้นแบบนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ในโครงการ ‘สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร’ ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

01-09-2557-2000-05

01-09-2557-2000-09

01-09-2557-2000-07

  01-09-2557-2000-02 01-09-2557-2000-03
01-09-2557-2000-01 01-09-2557-2000-04