เครื่องสีข้าวพร้อมพา โดยรศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย

[youtube]http://youtu.be/aqQ7T1U7BhI?list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

เครื่องสีข้าวพร้อมพา สามารถสีข้าวเปลือกและข้าวกล้องหลายสายพันธุ์ ใช้กำลังไฟฟ้า 100 วัตตฺ์ 220 โวลต์ ทำงานได้ครั้งละ 400 – 500 กรัม ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2561-3482

Leave a Reply

Your email address will not be published.