เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้า โดยอาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

[youtube]http://youtu.be/wLObufhgoZ8?list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้า ทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดี ลดการสูญเสียของต้นกล้า เครื่องจักรไม่สัมผัสนา อายุการใช้งานคงทน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ปัญญา  เหล่าอนันต์ธนา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.0-2942-8555

Leave a Reply

Your email address will not be published.