การเลี้ยงไก่ดำเคยู – ภูพาน โดยอาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์

[youtube]http://youtu.be/yVZgmcYEXu4?list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

การเลี้ยงไก่ดำเคยู – ภูพาน ไก่ดำสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์เคยู-ภูพาน ที่ให้ไข่ดก แถมยังเลี้ยงง่าย โตเร็ว ที่สำคัญเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ติดต่อสอบถามที่
อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4272-5042