รางวัลระดับดีเด่น การประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า ประจำปี 2556 จากงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557

inventor1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีกำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “Innovation for Mankind” ในระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2557 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิทธิบัตรฝนหลวงที่ได้รับการจดทะเบียนในสหภาพยุโรป และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ในปีนี้ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Near Infrared (NIR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยมีผู้ร่วมประดิษฐ์ ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ คว้ารางวัลระดับดีเด่น การประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 ประเภทปาล์มน้ำมัน จากผลงาน “เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำมัน และความชื้นในผลปาล์ม” ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ซึ่งท่านให้ความสนใจเครื่องนี้อย่างมาก เนื่องจากสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและความชื้นได้อย่างถูกต้อง (เทียบเท่าการวิเคราะห์ทางเคมี) รวดเร็ว (แสดงผลการวิเคราะห์ทันที) ทำให้สร้างระบบการซื้อ-ขาย ปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรม สามารถกำหนดราคาซื้อ-ขาย ได้อย่างถูกต้อง ทำให้มาตรฐานของปาล์มน้ำมันสูงขึ้น