มก. จัดนิทรรศการ “รักข้าว รักษ์ธรรมชาติ” ในงาน วช.

08-08-2557-600-25

เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการ “รักข้าว รักษ์ธรรมชาติ”โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดประหยัดพลังงานโดย ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และคณะ ยังนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมอุปกรณ์กันแดดประหยัดพลังงาน ภาคการบรรยาย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีจากบุคคลที่สนใจ  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

08-08-2557-600-31

08-08-2557-600-21

08-08-2557-600-20

08-08-2557-600-01

08-08-2557-300-0308-08-2557-300-27