KAPI แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สวพ.มก.คนใหม่

 

10423882_848059278540162_699793204261574070_n

          คุณวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ สวพ.มก. เมื่อวันที่29 ก.ค.2557 ที่ผ่านมา