อ้อยกำแพงแสน โดย รศ.ดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zVn1rCKve-Y&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA&feature=share[/youtube]

อ้อยกำแพงแสน เป็นอ้อยที่รับรองพันธุ์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีความเหมาะสมกับพื้นที่ต่างกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล โทร.0-3435-1013