การบรรยายพิเศษระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “สกว. กับ มก. : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ”

ขอเรียนเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง “สกว. กับ มก. : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ”  ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับทราบนโยบายความร่วมมือ ความสำเร็จของความร่วมมือ ระหว่าง สกว. และ มหาวิทยาลัยฯ  และการแนะนำแนวทางก้าวสู่เมธีวิจัยและเมธีวิจัยอาวุโส

 

ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการถ่ายทอดสัญญาณเทเลคอนเฟอเรนซ์การบรรยายพิเศษดังกล่าว ไปยังวิทยาเขตฯ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย เข้ารับฟังฯ ทั่วกัน

              วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องประชุมวิชาการ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

              วิทยาเขตศรีราชา ณ ห้องรับรองสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา อาคาร 1 ชั้น 3 วิทยบริการ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องอินทนิลน้ำ อาคารบริหาร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและส่งแบบตอบรับมาทางอีเมล์ rdiwcw@ku.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557

ดาวน์โหลด