การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Rice for the world” ในวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 17:00 น.

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ร่วมส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอทางวิชาการในการประชุมทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิชาการที่ http://webregister.nrct.go.th/thai/index.php โดยกำหนดรับบทคัดย่อ มีนาคม-16 มิถุนายน 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: รายละเอียดการประชุมวิชาการแบบฟอร์มการเขียนบทคัดย่อหนังสือเชิญประชุม