สวพ.มก.จัดโครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “KURDI ENGLISH WITH MOVIE : The Iron Man 3” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ Operation M.A.L.E.E.เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคลากร สวพ.มก. ทุกระดับ ผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษกับภาพยนตร์ที่มีผลโหวตสูงที่สุดคือ “The Iron Man 3” ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

15-05-2557-300-01 15-05-2557-300-02
15-05-2557-300-03 15-05-2557-300-04

15-05-2557-600-01

Leave a Reply

Your email address will not be published.