รถไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับผูัสูงอายุ เวอร์ชั่น 2

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zSXO6eV2O_c&feature=share&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

รถไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับผูัสูงอายุ เวอร์ชั่น 2 มีขนาดเล็ก กะทัดรัด พับเก็บได้ ใช้กำลังไฟเพียง 350 วัตต์ รับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม ติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.0-2797-0999