สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคมด้านการจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล” โดยผู้สนใจสามารถส่ง Concept paper ตามกรอบการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จึนถึง 31 พฤษภาคม 2557 โดยส่งไปยัง พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ (ประสานงานชุดกระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ.ต.ท.หญิง นันฐ์ชนก พรหมภานุเสถียร (ผู้ช่วยประสานงาน) โทรศัพท์ 02-280-3180 หรือ 081-421-1834

เอกสารเพิ่มเติม: กรอบการวิจัยหนังสือประชาสัมพันธ์ทุน