ไฟแค้มป์ (Fire Camp)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LlqelTDnIVY&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA&feature=share[/youtube]

ไฟแค้มป์ (Fire Camp) จุดนาน จุดง่าย จุดไฟแค้มป์ สามารถพกพาสะดวก ติดไฟง่าย ติดไฟนาน 25-30 นาที เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดต่อภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2597-0173