เตาอบไม้ SME โดย รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

[youtube]http://youtu.be/9qnNsJGfDsI[/youtube]

เตาอบไม้ SME ช่วยลดปัญหาการยืดและหดตัวของไม้ อบไม้ได้ 600-700 ลบ.ฟุต หนา 1 นิ้ว ลดต้นทุนการผลิต ติดต่อได้ที่ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8109