เชิญร่วมการสัมมนา “การสลบสัตว์ทดลอง และการจัดการ vivarium ให้มีประสิทธิภาพ”

สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสัมมนาเรื่อง “การสลบสัตว์ทดลองและการจัดการ vivarium ให้มีประสิทธิภาพ” ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ และคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน ได้ทราบถึง ชนิดยาสลบ การเลือกใช้ ผลข้างเคียง การดูแลสัตว์ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ โดยขอให้ส่งใบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา ที่โทรสาร 02-561-0578 หรือ admin@labanimals.net ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.labanimals.net

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : โครงการกำหนดการใบตอบรับหนังสือเชิญ

Leave a Reply

Your email address will not be published.