แผ่นปลูกพืชบนหลังคา โดย รศ.พาสินี สุนากร

[youtube]http://youtu.be/D_1QVDvc1L8[/youtube]

แผ่นปลูกพืชบนหลังคา ช่วยป้องกันความร้อน ประหยัดพลังงาน ลดปัญหาเรื่องน้ำหนัก ติดต่อได้ที่ รศ.พาสินี สุนากร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8906 ต่อ 308