การสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับ “FGB Eastern European Technician Training Award 2014”

สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) ขอเชิญชวนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับ “FGB Eastern European Technician Training Award 2014” จาก Fondazione Guido Bernardini ซึ่งจะได้รับสิทธิ์การลงทะเบียนอบรมในหลักสูตร (ตามรายละเอียด) ในมิลาน อิตาลี รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พักด้วย หมดเวลาการรับสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2557  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fondazioneguidobernardini.org

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ประกาศประชาสัมพันธ์

2. บันทึกข้อความ FGB Eastern European Technician Training Award 2014

3. Detail_FGB Eastern European Technician Award