ชาว สวพ.มก. ร่วมใจบริจาคการกุศลเพื่อช่วยผู้หญิงและเด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

600-01

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งบริจาคสิ่งของและเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยผู้หญิงและเด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง วันที่ 24 มีนาคม 2557

300-02 300-01
300-03 300-04