จำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ราคา 200 บาท เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือเกษตรกร

 

riceberry

จากการจัดเสวนาเรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล”
ผู้จัดงานฯ ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ราคา 200 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการสมทบทุนช่วยเหลือเกษตรกร
ติดต่อได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทร 02-579-5547 หากต้องการจำนวนมาก โปรดแจ้งทางอีเมล sopida_c@hotmail.com