เครื่องฟักไข่อัตโนมัติ โดย อาจารย์ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1BnE21go2ho&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA&feature=c4-overview[/youtube]

เครื่องฟักไข่อัตโนมัติ ช่วยควบคุมอุณหภูมิสม่ำเสมอ ลดโอกาส ลูกสัตว์พิการ ติดต่อสอบถาม อาจารย์ศรีศักดิ์  จ่างจิตต์  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทร 0-4272-5033