สวพ.มก. ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง มก.

              ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ จัดโดยคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มก. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน