งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 71 ปี

 

02-600p

           ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ 71ปี เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2557 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กิจกรรมมีดังต่อไปนี้

–  พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

01-600p

– พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01-300p 01-300.1

– พิธีรดน้ำคารวะบูรพาจารย์อาวุโส ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

02-300p-02 02-300p.01

03-600p