ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

1.   ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) “ศึกษาผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) และแบบฟาร์ม (Solar PV Plant) ที่ส่งผลต่อระบบไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

      ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุพรรณ ต้นพรม โทรศัพท์ 02 – 590 – 5577 

      รายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน  คลิก

 2.   ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) “ศึกษาผลกระทบของรถไฟความเร็วสูง (High Speed Train) ที่ส่งผลต่อระบบไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

       ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกฤษฏา กลีบเมฆ โทรศัพท์ 02 – 590 – 5574 

        รายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน  คลิก

 

ดาวโหลดแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คลิก 

ส่งให้สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published.