อุปกรณ์กันแดด และช่องรับแสง โดย อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และคณะวิจัย

อุปกรณ์กันแดด และช่องรับแสง ช่วยลดความร้อนภายในอาคาร ช่วยเพิ่มแสงสว่าง สามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพ ภายนอกได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 0-2942-8960-3 (ต่อ 308)  ผลงานวิจัย: อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ ; นางสาวณัฎรี ศรีดารานนท์ ; Professor Dr.Joseph Khedari; สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์