ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Forum on Public Relations and Advertising

ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Forum on Public Relations and Advertising ภายใต้หัวข้อ “Media Impacts on Culture and Social Communication” ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน ศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และสร้างสัมพันธภาพมิตรไมตรีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ

รายละเอียด ดังนี้

7th-forum
Become a part of
the 7th International Forum
on Public Relations and Advertising

Practical Information
The conference will be held at Mahidol University
International College, Salaya Campus.

Detailed information on fees, place, access and hotel possibilities will be provided in due time.

please check www.muic.mahidol.ac.th/conferences/pr/ for regular updates.

Sub-theme categories

  • Social Media, Social Network and Social Communication
  • Communication for Sustainable Social Change
  • Changes and Trend in Social Media Communication
  • Social Media in Marketing and Branding

Requirements for submissions:

  1. Those interested are invited to submit an abstract of about 250-300 words, in English to the Conference Organizers befor March 31st, 2014.
  2. The Scientific Committee of the Conference will assess and respond to the abstract submissions before April 30th, 2014
  3. The deadline of full papaer submission is July 15th, 2014.

Papers submitted must be original and have never been published in any format before. The paper should be of a length of 10,000 words maximum. The submission must be in Word or rtf. format and sent to icconference@mahidol.ac.th

Specific guidelines on formatting will be provided upon request.

This is to facilitate the compilation of papers for publication and anonymous review.

A selection of the best papers will, after peer review , be published in two special issues of the following Elsevier journals:

  1. Public Relations Review (http://www.journals.elsevier.com/public-relations-review)
  2. Telematics and Informatics (http://www.journals.elsevier.com/telematics-and-informatics)