คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสารพิษจากเชื้อรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสารพิษจากเชื้อรา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ดูรายละเอียดได้ที่  : https://vet.ku.ac.th สอบถามเพิ่มเติม 02-5797537

Read more

Smart Agricultural Robot Contest 2020

กลุ่มที่ 5 : โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/SmartAgriculturalRobotContest2021

Read more

ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/lif-programme-2022/

Read more

วช. ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ ๖๒ ปี

เรียนเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครบรอบ ๖๒ ปี วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดการ ๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. พิธีทางศาสนา

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Transform Social Sciences Research to Commercial Concept”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Transform Social Sciences Research to Commercial Concept” วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30-15.00 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรม ตีพิมพ์ที่ใช่…ทำอย่างไรให้ปัง!

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรม ตีพิมพ์ที่ใช่…ทำอย่างไรให้ปัง! วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex   โครงการอบรมนี้เหมาะสำหรับ 1.

Read more

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

     ด้วย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา

Read more

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ใน วันเสาร์ที่ 27 และ อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  https://www.western.ac.th/pages/bruero-research-jd-1 ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

Read more