โครงการจัดซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

โครงการจัดซื้อคอลั่มโครมาโตกราฟี่ที่ใช้ในการยแกสารโปรตีนและทำให้บริสุทธิ์

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

โครงการซื้อเครื่องวิเคราะห์ปรอทเพื่อหาปริมาณสารปรอทในรูป Total mercury

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more