ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินผลกระทบโครงการวิจัย RAINS 2566 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินผลกระทบโครงการวิจัย RAINS 2566 จำนวน 1 งาน  

Read more

ประกาศผลผู้เสนอราคา โครงการซื้อชุดประชุมไมโครโฟน

16. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อชุดปรชุมโมโครโฟน

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปี งปม. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปี งปม. 2567

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 8 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 8 เครื่อง

Read more

ขอบเขตของงาน+ราคากลาง โครงการจ้างบริการ ปี 2567 (Pay&Resource)

3.ขอบเขตของงาน+ราคากลาง โครงการจ้างบริารเพื่อการบริหาร ปี 2567 (pay & resource)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงภายใน รถตู้ โตโยต้า Commuter หมายเลขทะเบียน ฮค-๒๘๙๓ กรุงเทพฯ จำนวน ๑ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงภายใน รถตู้ โตโยต้า Commuter หมายเลขทะเบียน ฮค-๒๘๙๓ กรุงเทพฯ จำนวน ๑ คัน

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ัรับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566_organized

Read more