ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ปี งปม. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ปี งปม. 2567

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นระเบียงกันสาดคอนกรีต

14.ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นระเบียงกันสาดคอนกรีต

Read more

ขอบเขตของงาน+ราคากลาง โครงการซ่อมปรับปรุงพื้นระเบียงกันสาดคอนกรีต

13.ขอบเขตของงาน+ราคากลาง โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงพื้นระเบียงกันสาดคอนกรีต

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินผลกระทบโครงการวิจัย RAINS 2566 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินผลกระทบโครงการวิจัย RAINS 2566 จำนวน 1 งาน  

Read more

ประกาศผลผู้เสนอราคา โครงการซื้อชุดประชุมไมโครโฟน

16. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อชุดปรชุมโมโครโฟน

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปี งปม. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปี งปม. 2567

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 8 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 8 เครื่อง

Read more