ข่าวพัสดุ

  ประกาศประกวดวราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงกระต่าย ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูแรท ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดกรงเลี้ยงกระต่าย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดกรงเลี้ยงหนูแรท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงกระต่าย ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูแรท ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์ รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางชุดกล้องวงจรปิด ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิด ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงกระต่าย ต.กำแพงแสน

Read more

TOR จ้างบริหารจัดการต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษฯ

ข้อกำหนดขอบเขตงาน ตารางวงเงินงบประมาณ ประกาศผลผู้ชนะ

Read more

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -40 ถึง -86 องศาเซลเซียส

รายละเอียดประกวดราคา ราคากลาง

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบตั้งโต๊ะฯ

รายละเอียดประกวดราคา ราคากลาง

Read more