ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการต้นฉบับบทความวิจัยฯ

ประกาศ สวพ.มก. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตรวจแก้ไขแล้วเสร็จ ของโครงการ “การเพิ่มจำนวนต้นฉบับเชิงรุกเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” (โครงการแปลเปเปอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผลการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 219 ระยะที่ 2

Read more

สวพ.มก. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63)

Download รายละเอียดแนบท้าย  

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนของบทความวิชาการ IThenticate Year 2020

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพสีแบบตั้งโต๊ะระบบสเป็กโตรโฟโตมิเตอร์ฯ

Download รายละเอียดแนบท้าย    

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)

Download รายละเอียดแนบท้าย  

Read more