ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง

4-9-66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

4-9-66 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่าง

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมห้องเก็บผสมอาหารสัตว์

4-9-66 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมห้องเก็บผสมอาหารสัตว์

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอินเตอร์เน็ต 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอินเตอร์เน็ต 1 ชุด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรงอนุบาลสุกร พร้อมรางอาหาร จุกให้น้ำ 2 กรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรงอนุบาลสุกร พร้อมรางอาหาร จุกให้น้ำ 2 กรง

Read more

ขอบเขตของงานและราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บผสมอาหารสัตว์

28-8-66 TOR+ราคากลาง จ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บผสมอาหารสัตว์

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ RO จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ RO จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more