E-Magazine KURDI for Life Issue 10 Apr. – Jun. 2019

KURDI for life ฉบับนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ภายในเล่มนำเสนอผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม อาทิ การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และงานวิจัยที่น่าสนใจของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงข่าวสาร กิจกรรมรอบๆ รั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

E-Magazine KURDI for Life Issue 09

KURDI for life ฉบับนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์นานาชนิด อาทิสัตว์เศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์ โรคที่เกิดกับสัตว์ และเรื่องราวความน่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ต่างๆ ของสวนสัตว์เขาดิน หลังจากปิดสวนสัตว์แล้วพวกสัตว์เหล่านั้นไปอยู่ที่ไหน นอกจากนี้ นิตยสารฉบับนี้ยังนำเสนอข้อมูลความรู้และงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัตว์ของคณาจารย์ และนักวิจัยจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงเรื่องราวการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ ข่าวกิจกรรม ของ สวพ.มก. ในรอบเดือนที่ผ่านมา และเรื่องราวความน่ารักของสุนัขที่เข้าร่วมการประกวดสุนัขในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562

Read more

E-Magazine KURDI for Life Issue 08

KURDI for life ฉบับนี้เป็นการนำเสนอโลกยุค Digital ได้หลากหลายมุมมอง ทุกเรื่องราวจะเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อาจเป็นงานวิจัย หรือนวัตกรรม บทความ ตลอดจนคอลัมน์หลายๆ เรื่องจะนำเสนอให้เห็นวิวัฒนาการดิจิทัลในต่างประเทศในโลกปัจจุบันและมีการคาดการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในโลกดิจิทัลอนาคต ซึ่งจะเป็นการบอกกล่าวเล่าต่อว่า “เราควรต้องรู้อะไรบ้าง มีอะไรไปถึงไหนแล้ว” เพื่อที่เราจะได้ปรับวิถีชีวิตให้ตามทันดิจิทัล ความก้าวหน้าของแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น เราน่าจะได้สัมผัสและนำมาใช้ได้เพื่อการมีชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมอย่างทันยุคทันสมัย

Read more

E-Magazine KURDI for Life (Special Edition)

KURDI for life ฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษที่ทำขึ้นในโอกาสของการครบวาระ 4 ปี การรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ทำให้การทำหน้าที่ในฐานะ บก.ของฉบับนี้ จึงเป็นฉบับสุดท้ายในตำแหน่ง ที่อยากจะยืนยันว่า E-Magazine ไม่มีวาระว่าจะจบเมื่อไร ถึงบก.จำต้องหมดวาระลงแต่ KURDI for Life ยังคงออกต่อเนื่องอยู่ทุกๆ 3 เดือน การทบทวนภารกิจต่างๆ ในรอบ 4 ปี ของผู้บริหารชุดนี้ จะสะท้อนให้เห็นภารกิจที่มากมาย ยิ่งใหญ่ด้านงานวิจัยที่มีความร่วมมือในนานาชาติ และมีเครือข่ายระดับชาติที่กว้างขวาง ดังที่เราเสนอมา ณ โอกาสนี้ การส่งผ่านของทีมงานด้านการเผยแพร่งานวิจัยของ สวพ.มก. ยังมีความคาดหวังที่อยากจะให้ผู้ติดตามทุกท่าน ได้ใช้ประโยชน์จากสื่อทุกชิ้นของเราต่อไป ขอแสดงความขอบคุณในการติดตามอ่านของผู้อ่านทุกท่านและขอส่งความปรารถนาดีต่อชีวิต การงานและครอบครัวของทุกท่าน ให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้น ตราบนานเท่านาน

Read more

E-Magazine KURDI for Life Issue 06

KURDI for life ฉบับนี้เข้าสู่ฉบับที่ 6 กันแล้ว เรายังมีประเด็นกระแสสังคมที่ต้องการสื่อสารพูดคุยอีกมาก แต่ฉบับนี้ขอเป็นเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพกายและใจกันก่อน เพราะดูจะเป็นกระแสที่หนักมาก ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันอาจทำให้เจ็บป่วยกันได้ง่าย พร้อมทั้งนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายอย่างที่เป็นที่นิยมในท้องตลาด พร้อมกับของแถมเมนูเด็ดขวัญใจชาวเกษตรมายาวนานอย่าง “ร้านสหโภชน์” ที่เราคุ้นเคยมาหลายสิบปีทีเดียว แถมท้ายที่ผู้อ่านจะพบกับการออกแบบศิลป์ของฉบับนี้ที่สีสันจัดจ้านมากมาย ถ้าเปรียบเป็นอาหารมื้อนี้ก็เท่ากับเป็นการจัดจานที่น่าทาน พร้อมรสชาติที่ลงตัวมากเลยทีเดียว

Read more

E-Magazine KURDI for Life Issue 05

KURDI for life ขอสวสัสดีปีใหมผู้อ่านทุกท่านด้วยเนื้อหาของฉบับนี้ที่แสดงถึงนวัตกรรมใน ปี พ.ศ. 2561 ที่เราๆ ท่านจะได้พบ และ ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้ เริ่มจากภาพปกที่สื่อ Biometric scan ที่เป็นการแสดงตัวตนในโลกใหม่ ไม่ใช่แค่ลายเซ็น หรือ QR code อย่างที่ผ่านมาเราจะสแกนลายนิ้วมือ หรือม่านตาแทนกันแล้ว ในฉบับจะมีการนำเสนอโลกในปีใหม่ด้วยการค้นพบพันธุ์พืช และสัตว์สายพันธุ์ใหม่ เครื่องมือตรวจสอบตรวจวัด ตลอดจนเครื่องมือการสื่อสารที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น นวัตกรรมเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตเราสะดวกสบาย ปลอดภัยมากขึ้นในหลายๆ ด้าน เหมาะกับการใช้ชีวิตรับเทรน์ใหม่ในโลกดิจิทัลกันต่อไป สุดท้ายเรามีข่าวและโปรแกรมงานนิทรรศการด้านการวิจัย และเวทีการเสนอผลงานวจิยที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของหลายสถาบันมาประชาสัมพันธ์เพื่อการเตรียมการของนักวิจัยในการมีส่วนร่วมในงานดังกล่าวได้

Read more

E-Magazine KURDI for Life Issue 04

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more