ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเจลแอลกอฮอล์สมุนไพร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คิดค้นนวัตกรรมใหม่ สู้ Covid-19 กับผลิตภัณฑ์ต้นแบบเจลแอลกอฮอล์สมุนไพร จากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรท้องถิ่นสกลนคร 3 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้บ้าน ขมิ้น และ ว่านสาวหลง เพื่อส่งมอบคณะฯ สำหรับใช้ในภารกิจต่างๆ ในการป้องกันการระบาด ป้องกัน

Read more

เครื่องดื่มสมุนไพร ตราตรีซูล่า

          น้ำหมัก “ตรีผลา” กิดจากสมุนไพร 3 อย่าง ประกอบด้วย มะขามป้อม สมอภิเภก และ สมอไทย เป็นสมุนไพรที่หาได้จากธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อสมุนไพรทั้งสามชนิดนี้มารวมกันก็จะมีสรรพคุณทางช่วยบำรุงร่างกาย เป็นยาแผนโบราณที่นิยมกันมายาวนานในหมู่ชาวไทย และทั่วโลก ส่วนผสมสำคัญจากสมุนไพร

Read more

การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันและการประยุกต์ใช้เพื่อการตกแต่งกันยับสำหรับผ้าฝ้าย

การใช้พลังงานจากฟอสซิลที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ฝุ่นละออง เมื่อเกิดการสะสมของก๊าซเหล่านี้ในบรรยากาศเป็นจำนวนมาก จะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนตามมา ปัจจุบันภาวะวิกฤตด้านพลังงานได้ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งจากการขาดแคลนแหล่งพลังงาน และจากผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีต่อสภาวะแวดล้อม หลายประเทศต่างตระหนักถึงภาวะวิกฤตการณ์นี้ จึงก่อให้เกิดความสนใจการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกคือพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัด กรดอิทาโคนิค หรือ methylene

Read more

เครื่องอัดกระทงใบตองรุ่น 2, 3 และรุ่น 4

นวัตกรรมเครื่องอัดกระทงใบตองถูกประดิษฐ์ขึ้น โดยศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหวังให้ชุมชนและประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ได้มีเครื่องมือผลิตถ้วยใบไม้ที่มีราคาถูก มีกำลังซื้อใช้ได้เอง เพื่อผลิตถ้วยจากใบไม้ที่มีในท้องถิ่น หาง่ายเช่น ใบตอง และมีมากทุกพื้นที่ เป็นวัสดุธรรมชาติบรรจุอาหารแล้วไม่เกิดสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และยังนำกระทงใบตองที่ใช้แล้วและมีเศษอาหารติดค้างอยู่ไปหมักทำปุ๋ยเพื่อลดขยะชุมชนและช่วยให้เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทางของแหล่งกำเนิด โดยแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะชุมชนและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายเพราะไม่ใช้วัสดุมีคมในการขึ้นรูปทรงถ้วย ปัจจุบันได้พัฒนาเครื่องจำนวน 4 รุ่น ดังนี้

Read more

หญ้าเนเปียร์แคระ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1

ผศ.ดร.ทรงยศ โชติชุติมา
ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130

Read more

คีนัวพันธุ์ดีปลูกได้ในไทย: แดงห้วยต้มและเหลืองปางดะ

ลักษณะช่อดอกและเมล็ดของคีนัวสายพันธุ์แดงห้วยต้ม (สีแดง) และเหลืองปางดะ (สีเหลือง) คีนัว เป็นพืชที่เมล็ดมีคุณค่าทางโภชนาการทางสูง โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ได้จัด Quinoa International

Read more

บัตรตรวจความชื้นข้าวเปลือกต้นทุนต่ำ

รศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ผศ.ดร.พิมพ์พรรณ ปรืองาม
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-6147-2656

Read more

บล็อกกันความร้อนลายหินอ่อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ดร.โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์ และวริษา สายะพันธ์
คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 08-1407-0075

Read more

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

นางสาวแสงแข  น้าวานิช
นางสาววราภรณ์ บุญเกิด
นางอำไพ  พรหมณเรศ
รศ.โสภณ อุไรชื่น
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 06-1623-6153  

Read more

เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรด กับการวิเคราะห์สารแซนโทน ในผงเปลือกมังคุดโดยไม่ต้องสกัด

มังคุดถือเป็นราชินีผลไม้ของประเทศไทย ประเทศไทยสามารถผลิตมังคุดได้จำนวนมาก ดังนั้นปริมาณเปลือกซึ่งเป็นขยะหรือของเหลือทิ้งจากการบริโภคมังคุดจึงมีปริมาณสูงเช่นกัน ภายในเปลือกมังคุดจะประกอบด้วยสารแซนโทนที่มีคุณค่าสูง แซนโทนเป็นสารประกอบตามธรรมชาติจัดอยู่ในกลุ่มสารฟลาโวนอยด์ จะพบมากในส่วนเปลือกมังคุด โดยมีสาร alpha-mangostin และ gamma-mangostin เป็นสารแซนโทนหลักที่พบมาก ในปัจจุบันได้มีการค้นคว้าและวิจัยถึงคุณประโยชน์ของสารแซนโทนอย่างแพร่หลายโดยสารแซนโทนมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย ได้แก่ 1) ฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Sukatta et al., 2013) 2)การออกฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ

Read more