ขอเชิญผู้ที่สนใจฟังการบรรยาย เรื่อง “การสร้างความสุขในที่ทำงานช่วงสถานการณ์โควิด-19” วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

ขอเชิญผู้ที่สนใจฟังการบรรยาย เรื่อง “การสร้างความสุขในที่ทำงานช่วงสถานการณ์โควิด-19” โดย ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. (ออนไลน์ผ่าน Cisco Webex และ Nontri Live)

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง “การจัดการฟาร์มสุกรแนวใหม่ สู้ภัย ASF”

สวพ.มก. ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง “การจัดการฟาร์มสุกรแนวใหม่ สู้ภัย ASF”

Read more

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “ความเป็นไปได้ถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว นำกลับมาใช้ประโยชน์” การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “ความเป็นไปได้ถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว นำกลับมาใช้ประโยชน์” วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น.  ถ่ายทอดผ่านระบบ Cisco Webex Breakout session: session

Read more

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “KU: Step Towards Net Zero Emissions” สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “KU: Step Towards Net Zero Emissions” วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 10.45 น.  ถ่ายทอดผ่านระบบ Cisco

Read more

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “การประมงวิถีถัดไป: ทิศทางเศรษฐกิจบนฐานโลกาภิวัตน์-ท้องถิ่นภิวัตน์ด้วยมุมมองจากคนในแวดวง” (Next normal fisheries: Global-Local = “Glocal” perspectives from Insiders) การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “การประมงวิถีถัดไป: ทิศทางเศรษฐกิจบนฐานโลกาภิวัตน์-ท้องถิ่นภิวัตน์ด้วยมุมมองจากคนในแวดวง” (Next normal fisheries: Global-Local = “Glocal” perspectives from Insiders) วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00

Read more

ร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีที่กำลังจะมาพลิกโฉมการเพาะเลี้ยงและการประมงในปัจจุบัน” (การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีที่กำลังจะมาพลิกโฉมการเพาะเลี้ยงและการประมงในปัจจุบัน” (Coming up disruptive technology in aquaculture and fisheries) วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00

Read more

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน” สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability” สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco

Read more

ขอเชิญชวนรับฟังเสวนาพิเศษ “ภาคการเกษตรไทย เตรียมความพร้อมอย่างไร ถ้าประเทศไทยมีกฎหมายในแนว UPOV1991” (การประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 60)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ “ภาคการเกษตรไทย เตรียมความพร้อมอย่างไร ถ้าประเทศไทยมีกฎหมายในแนว UPOV1991” วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “การแพทย์ยุค Next Normal” และเสวนาพิเศษ “Metaverse กับโลกการศึกษาและวิจัยในอนาคต” (การประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 60)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การแพทย์ยุค Next Normal และเสวนาพิเศษ เรื่อง Metaverse กับโลกการศึกษาและวิจัยในอนาคต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco

Read more

ขอเชิญชวนรับฟังเสวนาพิเศษ “Digital disruption and Covid-19 Crisis, what’s more? ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไร ในยุค Next Normal” (การประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 60)

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “Digital disruption and Covid-19 Crisis, what’s more? ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไร ในยุค Next Normal” สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา

Read more