โครงการซื้อเครื่องวิเคราะห์ปรอทเพื่อหาปริมาณสารปรอทในรูป Total mercury

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

Read more

ประกาศ สวพ.มก. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับงานวิเคราะห์ ต.กำแพงแส อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศ สวพ.มก. เรื่องผลการประกวดราคาซื้อตู้เปลี่ยนถ่ายกรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

สวพ.มก. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการดังต่อไปนี้ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ประกาศผู้ชนะ , ราคากลาง] เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความจุ 85 ลิตร  [ประกาศผู้ชนะ , ราคากลาง] เครื่องวัดค่าออสโมลาริตี้ ในสารละลายแบบปริมาณตัวอย่างน้อย  [ประกาศผู้ชนะ , ราคากลาง] ชุดปลอดเชื้อแบบจ่ายลมตามแนวดิ่ง   [ประกาศผู้ชนะ ,

Read more

สวพ.มก. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการรับชำระค่าธรรมเนียม ในการตีพิมพ์บทความและการประชุมสัมมนา (KURDI-Pay) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more