แผนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

    อาจารย์ นักวิจัย มก. สามารถเสนอหัวข้อหลักสูตรที่ต้องการให้จัดการอบรมได้ที่นี่ >>> Click แบบสำรวจความต้องการให้จัดการอบรมของอาจารย์ นักวิจัย มก. <<<     แผนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน วันที่

Read more