ภาพกิจกรรม การอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “Ultra High Performance Liquid Chromatography,UHPLC: เครื่องอัลตร้าไฮลิควิดโครมาโตกราฟ”

                ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “๊Ultra High Performance Liquid Chromatography,UHPLC: เครื่องอัลตร้าไฮลิควิดโครมาโตกราฟ” บรรยายโดย

Read more

ภาพกิจกรรม การจัดสัมมนาวิชาการและสาธิตการใช้เครื่องมือจริงในหัวข้อ “Real-time PCR detection by ECO qPCR system” ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ. มก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จํากัด จัดสัมมนาวิชาการและสาธิตการใช้เครื่องมือจริงในหัวข้อ “Real-time PCR detection by ECO qPCR system” ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

Read more

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 37” วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559 เรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 37” ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “TLC Densitometer : เครื่องวัดปริมาณสารบนแผ่น TLC”

                ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “TLC Densitometer : เครื่องวัดปริมาณสารบนแผ่น TLC” บรรยายโดย นายธนภูมิ

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ Real-time PCR detection by ECO qPCR system

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ. มก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จํากัด จัดสัมมนาวิชาการและสาธิตการใช้เครื่องมือจริงในหัวข้อ Real-time PCR detection by ECO qPCR system วันพุธที่ 18

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เปิดการฝึกอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก. ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้   ลงทะเบียนฟรี!! | รายละเอียดเพิ่มเติม | สมัคร online สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวพรสา พ่วงลา 02-942-8740 ต่อ 206, E-mail: rdipss@ku.ac.th

Read more