ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ป.ตรี) และต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.โท) สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่นี้

Read more

ประกาศขยายเวลาการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต. นักวิจัย สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดประกาศขยายเวลาการเปิดรับสมัครงานได้ที่นี่

Read more