ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ป.โท) สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดฝ่ายมาตรฐานการวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือกได้ที่นี่

Read more