ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2565)_compressed

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาและสุขภัณฑ์ประจำอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

ประกาศผลผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบประปาฯ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนของบทความวิชาการ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อน

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) ซอฟต์แวร์ระบบและอุปกรณ์

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) ซอฟต์แวร์ระบบและอุปกรณ์

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) พร้อมซอฟต์แวร์ระบบ และอุปกรณ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) พร้อมซอฟต์แวร์ระบบ และอุปกรณ์

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) ปรับปรุงห้องประชุมฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) ปรับปรุงห้องประชุมฯ

Read more