สวทช. เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ ” ทุน NSTDA Chair Professor” ประจำปี 2560

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุน NSTDA Chair Professor ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558

            ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัครทุน “NSTDA Chair Professor  ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558” จำนวน 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 20

Read more

การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC2013)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2556 ของ สวทช. หรือ งาน NAC2013 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2556

Read more