คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา (ICM2018)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd International Conference and Workshop of Mycotoxicology 2018 (ICM 2018)” ภายใต้หัวข้อ “Driving Mycotoxin Research Toward Global Food

Read more