ทัศนศึกษา “นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการทัศนศึกษา “นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และอนุรักษ์ จรรโลง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมเพื่อสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ พระเมรุมาศ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 15

Read more