สวพ.มก. ร่วมงาน “Open House” สำนักส่งเสริมฯ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 47

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒานาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 47 ภายในงานเปิดบ้านฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม (Open House) มีการเสวนาวิชาการ

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น” (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 2 และ 3 หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง”  (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 3 และ

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม – สถานีวิทยุ ม.ก.

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม – สถานีวิทยุ ม.ก.” ภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมโครงการ “ถนนสายอาชีพ” ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more