ลดจุดสีดำในกุ้ง ด้วยสารสกัดจากเศษเหลือการตัดแต่งเห็ด

ดร.เปรมวดี เทพวงศ์ จากภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้สารสกัดจากเศษเหลือการตัดแต่งเห็ดเพื่อยับยั้งการเกิดเมลาโนซิสหรือจุดสีดำในกุ้ง ทดแทนการใช้สารเคมีกลุ่มซัลไฟต์

Read more

“อีทมี” นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะนักวิจัยจากสถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อการลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดในรูปแบบแผ่นฟิล์มเพื่อควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ ในชื่อ “อีทมี (EAT ME)” ที่สะดวกในการรับประทาน สะดวกในการพกพาติดตัวไปทุกที่

Read more

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวกล้องที่มีสีเข้ม

แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องที่มีสีเข้มซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภคได้มีผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

Read more

น้ำมะขามป้อม พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

น้ำมะขามป้อม พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ให้วิตามินซีสูง ไม่เสื่อมสลายเมื่อถูกความร้อนจากกระบวนการแปรรูป ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพิศมัย ศรีชาเยช ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629

Read more

กินผลไม้อะไรดี ช่วยชะลอแก่

ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพหลายๆคนเลี่ยงการบริโภคอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล และไขมัน โดยหันมาบริโภค ผัก ผลไม้ มากขึ้น ผลไม้ให้คุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับผัก บางคนไม่ชอบทานผัก ผลไม้จึงเป็นทางเลือกของการบริโภคของผู้รักสุขภาพ และโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาโรคอ้วนและไขมันควรบริโภคผลไม้แทนขนมหวาน นอกจากนั้นผลไม้หลายชนิดมีบทบาทในการต่อต้านอนุมูลอิสระ (free radical) หรือการต้านออกซิเดชั่น (antioxidation) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่นำไปสูการเสื่อมของเซลล์ต่างๆของร่างกาย

Read more