สวพ.มก. ร่วมถวายพระพรชัยฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Read more

สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

Read more

สวพ.มก. ทูลเกล้าถวายเงินสมทบทุน รพ.จุฬาภรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าถวายเงินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก.ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ทรงเจริญพระชันษาครบ 56 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556  บุคลากร สวพ.มก.ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อประชาชน และประเทศชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 5

Read more

มก. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556   ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย

Read more